FLUOstar Omega – Đầu đọc vi tấm

Đầu đọc vi tấm đa chế độ dựa trên bộ lọc

FLUOstar® Omega là một đầu đọc vi tấm đa chế độ với 6 chế độ phát hiện. Nó sử dụng một máy quang phổ UV/vis cực nhanh hoặc các bộ lọc cho độ hấp thụ cũng như các bộ lọc có độ nhạy cao cho tất cả các chế độ phát hiện khác. FLUOstar Omega là đầu đọc tấm lý tưởng cho các ứng dụng khoa học đời sống.

 • Các phép đo độ hấp thụ tốc độ cao
 • Các phép đo tấm lên đến 384 giếng
 • Đọc dưới và trên
 • Chế độ ủ  lên đến 45 hoặc 65°C
 • Nhiều tùy chọn lắc
 • Quét giếng  với tối đa 900 điểm dữ liệu mỗi giếng
 • Kim phun có độ chính xác cao với khả năng bơm và phát hiện thuốc thử đồng thời
 • Các phép đo khối lượng thấp
 • Dễ dàng tích hợp vào các hệ thống tự động

 

 

Chế độ phát hiện Cường độ huỳnh quang – bao gồm FRET
AlphaScreen ®/AlphaLISA®
Phát quang (chớp sáng và phát sáng) – bao gồm FRET
Huỳnh quang phân giải theo thời gian
TR-FRET
Phổ hấp thụ UV/Vis
Chế độ đo lường Đọc trên và dưới
Điểm cuối và động học
Đa kích thích tuần tự
Phát xạ đa tuần tự
Quét quang phổ (độ hấp thụ)
Các phép đo tỷ lệ
Dạng vi tấm Tấm 6 đến 384 giếng, người dùng có thể xác định
Tấm LVis với 16 microspots thể tích thấp (2 μL)
Giá đỡ vi tấm Tương thích với robot
Nguồn sáng Đèn flash xenon năng lượng cao
Đầu dò Ống nhân quang có độ nhiễu thấp
Máy quang phổ CCD
Lựa chọn bước sóng Bộ lọc quang học: đầu quay kích thích và phát xạ cho 8 bộ lọc mỗi bên
Quang phổ kế hấp thụ UV/vis: toàn bộ phổ hoặc 8 bước sóng riêng biệt trong <1 giây/giếng
Dải quang phổ Bộ lọc
240-740 nm hoặc 240-900 nm cho FI, FP, TRF
240 – 740 nm đối với LUM
Quang phổ kế
220 – 1000 nm cho ABS; độ chính xác bước sóng: ≤ 0,5 nm
Độ nhạy FI
<0,2 fmol/giếng FITC
TRF
<30 amol/giếng europium
TRF cao cấp cho Omega
TRF cao cấp cho Omega
LUM
<20 amol/giếng ATP
AlphaScreen®
5 pM (<100 amol/giếng P-Tyr-100, 384sv, 20 μL)
ABS với quang phổ kế
Độ phân giải quang phổ có thể lựa chọn: 1, 2, 5 và 10 nm
Phạm vi OD: 0 đến 4 OD; độ phân giải trắc quang: 0,001 OD
Độ chính xác: <1% ở 2 OD
Độ chính xác: <0,5% ở 1 OD và <0,8% ở 2 OD
Độ tuyến tính: ≤ 0,8% ở 2,0 OD
Thời gian đọc Chế độ bay (1 chớp sáng)
9 giây (96), 16 giây (384)
Lắc Tuyến tính, quỹ đạo và quỹ đạo kép với thời gian và tốc độ do người dùng xác định
Làm sạch lỗ thoát khí Hệ thống bơm không khí hoặc hút chân không vào đầu đọc
Chế độ ủ +4°C trên môi trường xung quanh lên đến 45°C hoặc 65°C
Tấm gia nhiệt phía trên của buồng ủ hoạt động ở nhiệt độ cao hơn tấm dưới 0,5°C. Điều này ngăn ngừa sự tích tụ hơi nước trên nắp hoặc miếng đệm kín
Phần mềm Bao gồm phần mềm điều khiển đầu đọc đa người dùng và phần mềm phân tích dữ liệu MARS
Tuân thủ FDA 21 CFR Part 11
Kích thước Chiều rộng: 44 cm, chiều sâu: 48 cm, chiều cao: 30 cm; trọng lượng: 28 kg
Bộ lọc quang học Đầu quay kích thích và phát xạ cho 8 bộ lọc mỗi bên
Hướng dẫn đường dẫn quang học Trên: các thanh dẫn ánh sáng được lấp đầy chất lỏng
Dưới: sợi quang học
Thuốc thử tiêm Có tới 2 kim phun thuốc thử được tích hợp sẵn
Tiêm tại vị trí đo (6 đến 384 giếng)
Thể tích tiêm riêng lẻ cho mỗi giếng (3 đến 500 µL)
Tốc độ phun thay đổi lên đến 420 µL/s
Tối đa bốn lần tiêm cho mỗi giếng
Thuốc thử phản hồi được xả sạch
Tấm LVis Dung lượng mẫu: 16 giếng microdrop riêng biệt cho 2 µL mẫu; một vị trí cuvet tiêu chuẩn cho tối đa 1 mL mẫu
Tiêu chuẩn nội bộ kiểm soát chất lượng (tùy chọn): 04 bộ lọc mật độ quang có thể theo dõi NIST (các giá trị xấp xỉ 0,1, 0,3, 0,6 và 1,0 OD); một bộ lọc holmium oxit cho độ chính xác của bước sóng
Kích thước: phù hợp với các tiêu chuẩn của SBS đối với vi mẫu
THERMOstar Máy ủ và máy lắc microroplate
Bộ điều khiển không khí (ACU) Tích cực điều hòa O2  và CO2 từ 0,1-20%
Stacker Có thể chứa lên đến 50 tấm, cung cấp khả năng tải liên tục
Bộ lọc quang học Bộ lọc kích thích và phát xạ
Nâng cấp Vui lòng liên hệ với đại diện địa phương của bạn để được nâng cấp bao gồm các tùy chọn như chế độ phát hiện, kim phun thuốc thử, v.v.
 • Đo tỷ lệ 260/280 cho DNA và RNA, đánh giá độ tinh khiết
 • ELISA
 • Các xét nghiệm tương tác phân tử sinh học
 • Các xét nghiệm dựa trên tế bào
 • Thử nghiệm liên kết
 • Thử nghiệm hoạt động của enzyme
 • Các xét nghiệm định lượng
 • Theo dõi sự phát triển của vi khuẩn