Delft Imaging cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới bằng các thiết bị chẩn đoán hình ảnh, phần mềm sức khỏe điện tử và các dịch vụ liên quan. Bằng các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sáng tạo và giá cả phải chăng của Delft, hệ thống chăm sóc sức khỏe được củng cố trên toàn cầu.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.