Những đối tượng nào nên cân nhắc khi tiêm phòng vắc-xin chống Covid-19?