Nên làm gì khi người lao động nghi nhiễm hoặc nhiễm COVID-19?