Kỹ thuật đo góc tiếp xúc giúp xác định độ sạch của bề mặt chất rắn

góc tiếp xúc

Khi tồn tại một mặt phân cách giữa chất lỏng và chất rắn, góc giữa bề mặt chất lỏng và đường của bề mặt tiếp xúc được mô tả là góc tiếp xúc θ (theta). Góc tiếp xúc (góc thấm ướt) là thước đo khả năng thấm ướt của chất rắn bằng chất lỏng.

Giới thiệu

Trong trường hợp thấm ướt hoàn toàn (lan rộng), góc tiếp xúc là 0°. Trong khoảng từ 0° đến 90°, chất rắn có thể thấm ướt và trên 90° thì chất rắn không thể thấm ướt. Trong trường hợp vật liệu siêu kỵ nước gọi là hiệu ứng Lotus, góc tiếp xúc đạt đến giới hạn là 180°.
Góc tiếp xúc trên các vật liệu khác nhau

Theo phương trình Young, có mối liên hệ giữa góc tiếp xúc θ, sức căng bề mặt của chất lỏng σl , sức căng bề mặt σsl giữa chất lỏng và chất rắn và năng lượng tự do bề mặt σs của chất rắn:

Sơ đồ góc tiếp xúc

Góc tiếp xúc với một hoặc nhiều chất lỏng có thể được sử dụng để xác định năng lượng tự do bề mặt của chất rắn.

Ý nghĩa

Góc tiếp xúc rất quan trọng ở bất cứ nơi nào cần kiểm tra hoặc đánh giá cường độ tiếp xúc pha giữa chất lỏng và chất rắn: lớp phủ, sơn, làm sạch, in, lớp phủ kỵ nước hoặc ưa nước, liên kết, phân tán, v.v.

Phương pháp đo góc tiếp xúc

  • Đo góc tiếp xúc: Góc tiếp xúc được đo bằng kỹ thuật thả không cuống tại các điểm giao nhau (điểm tiếp xúc ba pha) giữa đường giọt nước và hình chiếu của bề mặt (đường cơ sở).
  • Phương pháp tấm Wilhelmy : Đo lực tác dụng theo hướng kéo khi di chuyển một vật rắn dạng tấm theo phương thẳng đứng trong chất lỏng. Lực này phụ thuộc vào góc tiếp xúc cũng như sức căng bề mặt và chiều dài thấm ướt .
  • Đo góc tiếp xúc với bột bằng phương pháp Washburn : Độ tăng trọng lượng của bột được đo theo thời gian. Tốc độ dâng lên của cột chất lỏng phụ thuộc vào góc tiếp xúc.
  • Phương pháp khoảng cách nhìn từ trên xuống: Độ cong của bề mặt thả rơi liên quan đến góc tiếp xúc được đo bằng khoảng cách giữa các điểm sáng được phản chiếu trên đỉnh của bề mặt thả rơi.

Nguồn: https://www.kruss-scientific.com/en/know-how/glossary/contact-angle

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị đo góc tiếp xúc hãng Kruss.