Kết hợp XRF và XRD trong phân tích khoáng sản địa chất

XRF

Kết hợp XRF và XRD trong phân tích khoáng sản địa chất

Huỳnh quang tia X (XRF), ICP-OES, ICP-MS và các kỹ thuật phân tích nguyên tố khác là cần thiết để cung cấp thông tin đầy đủ nhất có thể về các nguyên tố chính, phụ và vi lượng.

Nhiễu xạ tia X (XRD), IR, Raman và các kỹ thuật phân tích cấu trúc khác được sử dụng để thu được thành phần khoáng vật và pha tùy thuộc vào bản chất của vật liệu và nồng độ tương đối của khoáng chất quan tâm.

Trong số các kỹ thuật cung cấp thông tin bổ sung này, XRD và XRF được sử dụng phổ biến nhất cho cả phân tích định tính và định lượng. XRD thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm địa chất và khai thác mỏ (khoa học trái đất) để mô tả thành phần khoáng vật trong khi XRF thường được sử dụng cho thành phần hóa học.

Trong một mẫu tinh thể điển hình, XRF có thể đo tổng nồng độ Ca hoặc tổng nồng độ Fe. XRD cho phép phân tích các pha hoặc hợp chất trong vật liệu tinh thể như đá, khoáng chất, vật liệu và sản phẩm oxit. Vì vậy, trong cùng một mẫu, XRD có thể phân tích đầy đủ hơn và cung cấp thông tin về hàm lượng CaO, CaCO3 , Ca(OH)2 và các pha Ca khác hoặc nồng độ của các pha Fe như FeO, Fe2 O3, Fe3 O4, Fe3 C và các pha Fe khác. Do đó, việc kết hợp kết quả của cả hai kỹ thuật XRF và XRD cho phép mô tả đặc tính tốt hơn và đầy đủ hơn của bất kỳ mẫu tinh thể nào.

Đặc tính nguyên tố và pha/khoáng vật của vật liệu địa chất có tầm quan trọng hàng đầu cả về đánh giá tài nguyên thiên nhiên và về mặt thăm dò, làm giàu và quá trình khai thác cho nhu cầu công nghiệp.

Các thiết bị XRD để bàn, dễ sử dụng được sử dụng để phân tích mẫu địa chất, từ phân tích thông thường đến các hệ thống cấp độ nghiên cứu, hiệu suất cao, tiên tiến hơn dành cho các phòng thí nghiệm điều tra. Các mẫu XRD để bàn sử dụng các nguồn năng lượng tia X khác nhau và mang lại mức độ tiện lợi cũng như hiệu suất khác nhau so với các mẫu đặt trên sàn vì chúng có thể được vận chuyển giữa các phòng thí nghiệm hoặc đến nơi cần phân tích và không yêu cầu bất kỳ cơ sở hạ tầng đặc biệt nào.

Nguồn: https://www.thermofisher.com/blog/mining/complimentary-xrf-and-xrd-for-more-complete-analysis-of-geological-minerals/

Minh Khang là nhà nhập khẩu và phân phối trực tiếp các sản phẩm hãng Thermo Fisher.