Đảm bảo chất lượng và độ an toàn cho polyme bằng kỹ thuật huỳnh quang tia X (XRF), nhiễu xạ tia X (XRD)

polyme

Polyme và các vật liệu nhựa có liên quan đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, được sử dụng trong các sản phẩm và quy trình công nghiệp khác nhau. Ngày nay, nhu cầu sử dụng polyme ngày càng tăng, bên cạnh đó polyme cũng thân thiện môi trường, có khả năng tái chế, an toàn và tuân thủ chất lượng.

Tính chất vật lý và hóa học của polyme phụ thuộc rất nhiều vào thành phần nguyên tố và cấu trúc của chúng. Các kỹ thuật đặc trưng vật liệu và quang phổ khác nhau thường được sử dụng để phát triển, công nghiệp hóa và đảm bảo chất lượng cũng như độ an toàn tùy thuộc vào ứng dụng. Đặc biệt, Huỳnh quang tia X (XRF) phù hợp lý tưởng để phân tích và định lượng các nguyên tố khác nhau xuống mức dưới ppm (của chất phụ gia hoặc chất gây ô nhiễm), một số trong đó được quy định để tuân thủ các tiêu chuẩn khác nhau. Mặt khác, nhiễu xạ tia X (XRD) cung cấp nhiều thông tin cấu trúc cần thiết như tính đa hình, % độ kết tinh và kích thước tinh thể của các polyme nhằm đảm bảo mối quan hệ cấu trúc-đặc tính của chúng.

Lists các phụ gia gốc polyme:

 • Chất tăng tốc
 • Chất chống thoái hóa
 • Chống tạo bọt
 • Chống oxi hóa
 • Chống ôzôn
 • Chất thổi
 • Chất kết dính
 • Chất lưu hoá
 • Chất độn
 • Chất chống cháy
 • Chất hóa dẻo
 • Chất hỗ trợ chế biến
 • Chất kiềm hãm
 • Stearat
 • Chất kháng tia cực tím

Nguồn: https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FMSD%2FFlyers%2FPF41378-ensure-quality-safety-polymers-xrf-xrd.pdf

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị X-ray hãng Thermo Fisher.