Hội thảo trực tuyến miễn phí: Sắc ký lỏng siêu tới hạn (SFC) và lợi ích của phương pháp

Công ty Minh Khang kính mời quý khách khàng tham dự Hội thảo trực tuyến tổ chức bởi Buchi với chủ đề: “Sắc ký lỏng siêu tới hạn (SFC) và lợi ích của phương pháp”
👉 Sắc ký lỏng siêu tới hạn (SFC) mang lại một số lợi ích hơn so với Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) để phân lập hợp chất nhờ đặc tính của chất lỏng siêu tới hạn.
👉 Trong buổi hội thảo trực tuyến, khách hàng sẽ được hiểu thêm về:
> Định nghĩa chất lỏng siêu tới hạn và cách chúng được sử dụng để phân lập hợp chất
> Lợi thế của phương pháp SFC so với HPLC
> Vì sao các thiết bị SFC là “tiêu chuẩn xanh” để phân lập hợp chất?
> Khi nào SFC có thể tăng tốc quá trình giúp tiết kiệm thời gian?
Thời gian: 𝟏𝟔:𝟎𝟎 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐮̛, 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟗 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟑 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟑