Hội thảo trực tuyến: “Kiểm soát virus SARS-CoV-2 trong thực phẩm”

Nhằm mục tiêu cung cấp thêm thông tin hữu dụng cho quý khách hàng trong đại dịch chống lại Covid-19, ngày 16/7/2021, công ty Minh Khang kết hợp cùng Biomerieux thực hiện hội thảo trực tuyến với chủ đề: “Kiểm soát virus SARS-COVID-2 trong thực phẩm”.