Hội thảo trực tuyến cùng Biomerieux: “Kiểm soát vi sinh vật gây hư hỏng bia và nước giải khát”