Hội thảo trực tuyến: “Bioball: Chủng vi sinh định lượng và ứng dụng”