Hội thảo trực tuyến Beckman Coulter: 2022 SEA Aquios CL User Meeting

Thời gian hội thảo: 14:00 – 16:30 Thứ tư, ngày 08 tháng 06 năm 2022. 

AQUIOS CL là thiết bị phân tích dòng chảy tế bào Load & Go, tích hợp giữa việc chuẩn bị mẫu và phân tích mẫu trong một hệ thống nhỏ gọn, giúp tối ưu hoá vấn đề sử dụng không gian, đồng thời tăng hiệu suất sử dụng. Quý khách hàng tham gia hội thảo trực tuyến để tìm hiểu thêm về:

  • Các cập nhật mới của thiệt bị AQUIOS CL Load & Go
  • Tầm quan trọng của CD4 trong quản lý, điều trị và chăm sóc bệnh nhân HIV
  • Ứng dụng thực tế của thiết bị AQUIOS CL trong các phòng thí nghiệm ở Nam Phi và Malaysia

Đăng ký tham gia tại: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2AXkZOGP5alYgT_6cviaPRowItSDe7ZOglDSKaLJHdnU01g/viewform

Nội dung hội thảo: