Hội nghị Viện Địa chất: Địa hoá, môi trường và phát triển bền vững

Vào ngày 22/4 vừa qua, công ty Minh đã tham gia Hội nghị khoa học Toàn quốc “Địa hoá, môi trường và phát triển bền vững” được tổ chức qua hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Viện Địa chất, Hà Nội.

Nhằm đáp ứng sự đổi mới của ngành tài nguyên môi trường, Hội Địa hoá Việt Nam phối hợp các cơ sở tổ chức thành công buổi hội nghị này nhân dịp 60 năm ngành Địa hoá Việt Nam. Các lĩnh vực địa hóa đã và đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: tìm kiếm, thăm dò, đánh giá, phát triển, sử dụng và quản lý bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng và chữa bệnh, nâng cao sức khoẻ người dân, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, phát triển và sử dụng bền vững năng lượng, nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, thực phẩm, kinh tế tuần hoàn… Hội nghị khoa học quốc gi a “Địa hóa, môi trường và phát triển bền vững” là diễn đàn để các nhà khoa học và nhà quản lý trao đổi, thảo luận để phát triển các lĩnh vực khoa học – công nghệ về địa hóa để phát triển bền vững đất nước, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, thiên tai.

Chủ đề xoay quanh buổi hội nghị bao gồm những nội dung như sau:

❖ Những tiến bộ, xu thế và thách thức của phát triển địa hóa, môi trường, phát triển bền vững trong thời đại CMCN. 4.0.

❖ Tìm kiếm, thăm dò, đánh giá, phát triển, sử dụng và quản lý bền vững tài nguyên (khoáng sản, nhất là quặng hóa ẩn và ẩn sâu, khoáng sản biển sâu, dầu khí, địa nhiệt; năng lượng tái tạo khác; tài nguyên đất, nước, rừng, đa dạng sinh học; kỳ quan địa chất…) dựa vào địa hóa và khoa học, công nghệ liên quan.

❖ Bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng và chữa bệnh, nâng cao sức khoẻ người dân dựa vào địa hóa và khoa học, công nghệ liên quan.

❖ Ưng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu để phát triển bền vững, an toàn dựa vào địa hóa và khoa học, công nghệ liên quan.

❖ Thực tiễn và triển vọng trong ứng dụng địa hóa trong các lĩnh vực khác (năng lượng mới, nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, thực phẩm, kinh tế tuần hoàn…) trên thế giới và Việt Nam, phục vụ phát triển bền vững, thịnh vượng, an toàn; phát triển kinh tế – xã hội tuần hoàn.

❖ Chuyển đổi số trong ngành địa hóa, cơ sở dữ liệu địa hóa đa mục tiêu, công nghệ giám sát hiện trường để nâng chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng địa hóa, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển bền vững, thịnh ượng, an toàn.

Công ty Minh Khang rất hân hạnh khi được góp mặt vào hội nghị này. Minh Khang cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức hội nghị đã tạo cơ hội để mọi người cùng nhau giao lưu, học hỏi và chia sẻ kiến thức.