Hiệu suất đếm tế bào của Máy phân tích khả năng sống tế bào Vi–CELL BLU

Beckman Coulter Life Sciences giới thiệu sản phẩm mới Máy phân tích khả năng sống của tế bào Vi-CELL BLUVi-CELL BLU tận dụng các tính năng hiệu suất chính của Vi-CELL XR nhưng tích hợp nhiều cải tiến về thiết kế mà khách hàng mong muốn trong nhiều năm qua.

Mặc dù là một ứng dụng có vẻ đơn giản nhưng việc đếm tế bào tự động có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều điều kiện và biến số phát sinh từ cả mẫu và thiết bị. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng thiết bị đang hoạt động theo các thông số kỹ thuật để có thể loại bỏ mọi biến số của thiết bị khỏi các phép đo mẫu.

Để xác định hiệu suất đếm tế bào của Vi–CELL BLU, Beckman Coulter đã áp dụng giao thức xác thực của NIST (Đánh giá chất lượng của một quy trình đo đếm tế bào thông qua thử nghiệm pha loãng. Bằng cách sử dụng phương pháp pha loãng, người ta có thể đánh giá hiệu suất của thiết bị bằng cách xác định số lượng tế bào tỷ lệ trong các độ pha loãng và mẫu lặp lại. Ngoài việc sử dụng tế bào, Beckman Coulter cũng đánh giá hệ thống bằng cách sử dụng các hạt tiêu chuẩn có thể được sử dụng để hiệu chuẩn Nồng độ, Khả năng sống và Kích thước cũng như làm mẫu độc lập với tế bào để đánh giá hiệu suất của thiết bị.

Vi-CELL BLU

So sánh dữ liệu đếm hạt và tế bào

Sử dụng mẫu vật liệu

6602796 (lô 9747455F) Coulter CC L10 Tiêu chuẩn, Nồng độ danh nghĩa 10 μm, Hạt cao su (NIST có thể theo dõi), 1 x 15 mL

Hồ sơ loại tế bào: Hạt BCI L10

Cài đặt thiết bị để phân tích hạt

Hồ sơ loại tế bào Hạt BCI L10
Đường kính tối thiểu ( µm) 5
Đường kính tối đa (µm) 15
Hình ảnh 100
Độ sắc nét của tế bào 22
Độ tròn tối thiểu 0,5
Mức độ phân loại Trung bình
Chu trình hút 3
Độ sáng điểm khả thi (%) 50
Diện tích điểm khả thi (%) 1
Chu trình trộn 3

Dữ liệu được ghi dưới dạng trung bình của 72 mẫu cho mỗi độ pha loãng từ 3 đĩa 96 giếng lặp lại Kết quả hạt đối chứng Loại mẫu: Kiểm soát hạt cỡ L10 (3 thiết bị có đĩa lặp lại)

Kiểm soát kết quả hạt

Loại mẫu: Kiểm soát hạt cỡ L10

Đếm tế bào Hình 2
Đếm tế bào

Phân tích đếm tế bào

Hiệu suất của Vi-CELL BLU để đếm tế bào được xác định bằng cách sử dụng tế bào CHO nuôi cấy tiêu chuẩn. Các tế bào được chuẩn bị theo hướng dẫn pha loãng do NIST minh họa bên dưới và dữ liệu được phân tích bằng Loại tế bào động vật có vú tiêu chuẩn. Các tham số loại ô cho các giao thức được đưa ra dưới đây.

Cài đặt thiết bị để phân tích nuôi cấy tế bào:

Loại tế bào Động vật có vú
 Đường kính tối thiểu (µm) 6
 Đường kính tối đa (µm) 30
 Hình ảnh 100
 Độ sắc nét của tế bào 7
 Độ tròn tối thiểu 0,1
 Mức độ phân loại Trung bình
 Chu trình hút 3
 Độ sáng điểm khả thi (%) 55
 Diện tích điểm khả thi (%) 5
 Chu trình trộn 3

Kết quả đếm tế bào

Một quy trình pha loãng gồm 8 độ pha loãng nối tiếp của tế bào CHO đã được thiết lập để kiểm tra hiệu suất đếm tế bào trên các phạm vi nồng độ khác nhau. Nồng độ trong phạm vi thấp hơn là 9 đĩa lặp lại được chạy trên 3 thiết bị Vi–CELL BLU (3 đĩa cho mỗi thiết bị). Phạm vi nồng độ cao hơn được thực hiện dưới dạng 3 bộ mẫu lặp, 10 ống cho mỗi độ pha loãng bằng cách sử dụng băng chuyền do số lượng mẫu có sẵn hạn chế

Pha loãng Nồng độ danh nghĩa (x10^6) tế bào/mL Nồng độ danh nghĩa (x10^6) tế bào/mL
Low-Mid Range Mid-High Range
100% 5,50 13
80% 4 giờ 40 10M
60% 3h30 8 triệu
50% 2,75 6,5M
40% 2,20 5,2m
30% 1,62 3,9 triệu
20% 1.10 2,6M
10% 0,55

Kết quả

Hiệu suất đếm tế bào Hình 3
Dữ liệu chuỗi pha loãng dải nồng độ thấp của tế bào CHO
Cell Counting Performance Figure 4
Dữ liệu về dải nồng độ cao của tế bào CHO

Các đĩa mẫu bổ sung được chạy bằng cách sử dụng phạm vi pha loãng nhỏ hơn để xác nhận hiệu suất của thiết bị. Những điều này được lặp lại 3 lần trong khoảng thời gian 16 giờ bằng cách sử dụng cùng một nguồn cung cấp tế bào chạy trên cùng một thiết bị. Trong giai đoạn này, sự gia tăng số lượng tế bào được coi là tối thiểu và nguồn nguyên liệu để phân tích có hiệu quả như nhau.

3 đĩa được chạy ba lần trên 3 thiết bị Vi–CELL BLU khác nhau (tổng cộng 9 đĩa, n=864 mẫu). Dữ liệu bên dưới hiển thị mức trung bình của 216 mẫu cho mỗi độ pha loãng. Dữ liệu được thu thập từ các lần chạy này được phân tích ANOVA để xác định độ biến đổi giữa các lần chạy và trong mỗi lần chạy trên các lần lặp lại mẫu. Kết quả không có ý nghĩa thống kê (giá trị p >90) giữa tất cả các lần chạy, trên tất cả các thiết bị

Pha loãng Nồng độ danh nghĩa (x10^6) tế bào/mL
100% 2
50% 1
15% 0,5
10% 0,2
Biểu đồ hiệu suất đếm tế bào 5
Chuỗi pha loãng của tế bào CHO, tái lập nhiều lần

Kết luận về hiệu suất đếm của Vi-CELL BLU

Hiệu suất đếm của Vi–CELL BLU cho thấy tính tuyến tính tuyệt vời qua nhiều độ pha loãng trong phạm vi từ 0,5M–15 Triệu Tế bào trên mỗi mL. Vì số lượng ô dự kiến ​​​​dưới 0,5 triệu ô trên mỗi mL cho thấy độ biến đổi cao hơn do tổng số ô trên mỗi khung hình thấp. Mặc dù vậy, độ biến đổi vẫn nằm trong giới hạn cho phép (10%) đối với hiệu suất của thiết bị. Khi sử dụng hạt cỡ L10 tiêu chuẩn, độ biến đổi về số lượng thấp hơn đáng kể do tính chất đồng nhất hơn của vật liệu mẫu. Bằng cách sử dụng giao thức NIST, độ pha loãng theo tỷ lệ đóng vai trò như một biện pháp kiểm soát nội bộ đối với số lượng tế bào, đảm bảo rằng thiết bị đang đếm chính xác trên các tế bào khác nhau các khoảng nồng độ. Mối tương quan giữa số lượng và nồng độ giữa các độ pha loãng có giá trị R2 >0,99 cho thấy hiệu suất đếm nhất quán giữa các độ pha loãng. Cần lưu ý rằng số lượng lớn mẫu có thể chạy trên Vi–CELL BLU cũng cho phép tăng độ tin cậy về xác định số lượng tế bào.

Vi-CELL MetaFLEXVi-CELL BLU tạo nên combo hoàn hảo.

Vi-CELL MetaFLEX

Môi trường tế bào có thể thay đổi nhanh chóng. Vi-CELL MetaFLEX là máy phân tích sinh học giúp theo dõi nhanh chóng những thay đổi trong hoạt động trao đổi chất của tế bào. Nó sử dụng công nghệ màng dày và cảm biến thu nhỏ để đo pH, pO2, pCO2 , glucose, lactate, chất điện giải và nhiều thông số khác. Tất cả các thử nghiệm được thực hiện chỉ trên 65 μL mẫu.

Nguồn: https://www.mybeckman.vn/en/resources/reading-material/application-notes/cell-counting-performance-of-vi-cell-blu

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp thiết bị phân tích khả năng sống của tế bàophân tích sinh học hãng Beckman Coulter.