Hỗ trợ trực tuyến

DƯỢC PHẨM

Minh Khang tập trung vào các giải pháp Quản lý chất lượng và Nghiên cứu phát triển, về lĩnh vực Hóa dược và cả Sinh dược tiềm năng.

GIẢI PHÁP XÉT NGHIỆM Y TẾ

Minh Khang cung cấp những thiết bị chuyên sâu nhằm kiểm tra sức khỏe, tầm soát, chẩn đoán bệnh giúp mang lại lợi ích cả chuyên môn và tài chính cho khách hàng.

THỰC PHẨM

Minh Khang tập trung vào các giải pháp nghiên cứu về Công nghệ chế biến, Quản lý chất lượng (Hóa, Lý, Vi sinh…), Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cũng như Sản xuất pilot.

KHOA HỌC SỰ SỐNG

Minh Khang cung cấp các giải pháp nghiên cứu vật liệu di truyền ứng dụng trong các ngành nông nghiệp, y tế, dược phẩm,…

KHOA HỌC VẬT LIỆU

Minh Khang cung cấp giải pháp toàn diện, từ tư vấn xây dựng Phòng thí nghiệm Quản lý chất lượng nguyên liệu – sản phẩm đến Nghiên cứu – Phát triển sản phẩm mới.