Giải pháp đo sức căng bề mặt, góc tiếp xúc giúp tăng cường thu hồi dầu (EOR)

sức căng bề mặt

Kỹ thuật đo sức căng bề mặt để khai thác hiệu quả mỏ dầu

Việc phát hiện ra những kho dự trữ dầu thô lớn ngày càng ít và đi kèm với đó là chi phí ngày càng tăng. Theo đó, mối quan tâm đến việc tăng sản lượng của các vỉa dầu thô hiện có đang tăng lên. Tuy nhiên, phần lớn dầu đều bị giữ lại trong bẫy của vỉa dầu. Để khai thác loại dầu này, cần có các phương pháp tăng cường thu hồi dầu. Các thiết bị khoa học cho mặt phân cách giúp làm cho các phương pháp này hiệu quả và ít tốn kém hơn.

Hình thành nhũ tương dầu-nước từ quá trình bơm ngập vỉa bằng hóa chất

Trong phương pháp bơm ngập vỉa bằng hoá chất , dung dịch chất hoạt động bề mặt được bơm vào vỉa chứa để rửa sạch dầu và tạo thành nhũ tương dạng chất hoạt động bề mặt có thể dễ dàng vận chuyển dầu lên bề mặt. Đối với điều này, sức căng bề mặt giữa dầu và dung dịch chất hoạt động bề mặt phải nằm trong khoảng dưới 1 mN/m.

Đo sức căng giữa các bề mặt xuống tới 10 -6 mN/m bằng Máy đo sức căng thả quay. Kết quả cung cấp thông tin giúp sửa đổi dung dịch chất hoạt động bề mặt nhằm điều chỉnh sức căng bề mặt cho từng mỏ dầu cụ thể. Thiết bị này cũng theo dõi sự phụ thuộc nhiệt độ của sức căng bề mặt, điều này rất quan trọng khi xem xét sự chênh lệch nhiệt độ lớn ​​giữa vỉa dầu và bề mặt trái đất.

Đặc tính chất hoạt động bề mặt (sức căng bề mặt)

Để tiếp cận các đặc tính của chất hoạt động bề mặt được sử dụng trong tăng cường thu hồi dầu, các kỹ thuật đo sức căng bề mặt như phương pháp Tấm Wilhelmy. Việc xác định đầy đủ và tự động nồng độ micelle tới hạn (CMC) dùng để mô tả hiệu quả của chất hoạt động bề mặt.

Đo trong điều kiện áp suất và nhiệt độ của vỉa dầu

Để phát triển hơn kỹ thuật khai thác dầu, điều kiện tiên quyết là xem xét sự thấm ướt của các bề mặt trong các điều kiện nhiệt và áp suất của vỉa. Có thể thực hiện các phép đo sức căng bề mặt phù hợp với phương pháp thả quay với dòng sản phẩm áp suất cao của Kruss.

Các phương pháp đo góc tiếp xúc cung cấp thông tin về hiện tượng thấm ướt và độ bám dính giữa dầu thô và đá.

Lượng chất lỏng cần đo giảm mạnh khi vận chuyển dầu với bọt, vì thế có thể sử dụng máy phân tích bọt áp suất cao để hỗ trợ phương pháp tăng cường thu hồi dầu này.

Nguồn: https://www.kruss-scientific.com/en/know-how/use-cases/enhanced-oil-recovery-eor

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị đo sức căng bề mặt hãng Kruss.