Điểm nổi bật hệ thống Real-Time PCR của Agilent?

Real-Time PCR

1. Tổng quan hãng sản xuất Agilent Technologies

Agilent Technologies hiện nay là công ty hàng đầu trên thị trường về lĩnh vực khoa học sự sống, chẩn đoán và hóa học ứng dụng có trụ sở toàn cầu được đặt tại Santa Clara, California .Agilent tập trung các sản phẩm và dịch vụ của mình vào sáu lĩnh vực: thực phẩm, môi trường y sinh, dược phẩm, chẩn đoán, hóa chất, năng lượng, và nghiên cứu.

Agilent phục vụ các phòng thí nghiệm phân tích và chẩn đoán lâm sàng, thông thường với đầy đủ các nền tảng công nghệ, bao gồm: tự động hóa , hóa chất sinh học, đầu dò FISH , sắc ký khí và lỏng, hóa mô miễn dịch , tin học , khối phổ , microarrays , quang phổ , làm giàu DNA và công nghệ chân không.

Agilent cũng cung cấp các dịch vụ quản lý phòng thí nghiệm bao gồm đăng ký dựa trên dịch vụ – vật tư phòng thí nghiệm: quản lý tài sản doanh nghiệp , thông tin kinh doanh phòng thí nghiệm, quản lý thiết bị và dịch vụ, bảo trì phần mềm , tuân thủ quy định , chuẩn bị mẫu, bộ gen và nhâm dòng, cột GC và HPLC, phép đo và quang phổ vật tư và vật tư phòng thí nghiệm chung. 

2. Điểm nổi bật của máy Real-time PCR

2.1 Tổng quan

Máy Real-time PCR AriaMX và AriaDX Agilent Technologies cung cấp một cách tiếp cận toàn diện đối với phương pháp PCR định lượng (qPCR) . Hệ thống PCR định lượng như: AriaMx, AriaDx của hãng đều có cùng chất lượng, phần mềm trực quan và hỗ trợ kỹ thuật mà bạn mong đợi như các thiết bị qPCR trên thị trường hiện nay.

Hệ thống PCR thời gian thực AriaMx/ AriaDx là giải pháp qPCR tích hợp đầy đủ để khuếch đại, phát hiện và phân tích dữ liệu, kết hợp một bộ luân nhiệt mới, một hệ thống quang học tiên tiến với nguồn kích thích LED và phần mềm phân tích dữ liệu toàn diện.

AriaMx/ AriaDx có định khả năng thực hiện phản ứng RT-PCR bằng việc sử dụng với nhiều hóa chất phát hiện huỳnh quang, bao gồm thuốc nhuộm SYBR Green và EvaGreen, và các hệ thống đầu dò quang học như TaqMan.

Thiết kế linh hoạt với giao diện màn hình cảm ứng trực quan giúp cải thiện năng suất và giảm thiểu tỉ lệ ghi nhận lỗi hệ thống. Đây là hai dòng máy tiếp nối thành công của Agilent Technologies của hệ thống PCR định lượng trước đó như Mx3000P, Mx Pro ET.

So với cấu hình quang học truyền thống, hệ thống tám Điốt quang của Agilent: cung cấp khả năng phát hiện kích thích và phát xạ cho từng giếng của tấm 96 giếng tiêu chuẩn, loại bỏ nhu cầu sử dụng bộ chuẩn hóa thuốc nhuộm ROX.

Hệ thống máy RT-PCR của Agilent được phát triển với công nghệ mới kết hợp một bộ luân nhiệt mới, một hệ thống quang học tiên tiến với nguồn kích thích LED và phần mềm phân tích dữ liệu toàn diện, trực quan, phân tích dữ liệu chính xác với các thuật toán độc quyền. Khả năng khởi động enzyme của phản ứng nhanh, tỉ lệ sai sót thấp.

2.2 Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của máy RT-PCR Agilent cũng tương tự như máy PCR thông thường, sẽ dựa trên nguyên lí biến tính và hồi tính của DNA và sự khuếch đại đặc hiệu của enzyme Polymerase trên cơ sở sự bắt cặp chính xác các nucleotides để khuếch đại và kéo dài mạch.

Tuy nhiên hệ thống sẽ sử dụng thêm các công nghệ phát và đọc tín hiệu huỳnh quang để có thể ghi nhận tín hiệu sau mỗi chu kì, thông qua đường biểu diễn khuếch đại có thể xác nhận được kết quả và không cần làm thêm bước điện di như PCR thông thường.

Trong hệ thống, một phân tử phóng xạ huỳnh quang (chẳng hạn như thuốc nhuộm liên kết DNA sợi đôi hoặc một đầu dò gắn thuốc nhuộm/ phân tử huỳnh quang) được sử dụng để theo dõi tiến trình của phản ứng khuếch đại.

Với mỗi chu kỳ khuếch đại, sự gia tăng cường độ huỳnh quang tỷ lệ thuận với sự gia tăng nồng độ amplicon. Hệ thống PCR thời gian thực thu thập dữ liệu cho từng mẫu trong mỗi chu kỳ PCR. Sau đó, dữ liệu được biểu diễn thành các đồ thị của tín hiệu huỳnh quang so với tín hiệu huỳnh quang nền. Số chu kỳ mà tại đó đồ thị khuếch đại vượt qua mức huỳnh quang ngưỡng này được gọi là “Ct” hoặc chu kỳ ngưỡng. Giá trị Ct này có thể tương quan trực tiếp với nồng độ mục tiêu ban đầu của mẫu. Lượng DNA ban đầu trong mẫu càng lớn thì giá trị Ct của mẫu đó càng nhỏ.

Phần mềm phân tích Aligent AraMx/ AriaDx sẽ xác định giá trị Ct cho mỗi mẫu, dựa trên các thông số nhất định do người dùng cài đặt. Nếu các mẫu chưa biết, chưa xác định nồng độ phần mềm sẽ so sánh giá trị Ct của các mẫu chưa biết với đường chuẩn để xác định nồng độ ban đầu của từng mẫu dựa trên kí hiệu mẫu. Ngoài ra, phần mềm có thể sử dụng các giá trị Ct để tạo ra các so sánh tương đối về sự thay đổi nồng độ mẫu giữa các mẫu khác nhau.

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp thiết bị  hãng