Có thể xét nghiệm nước bọt để tìm kháng thể chống vi-rút SARS-CoV-2 thay vì máu

Xét nghiệm tìm kháng thể là tìm vi-rút SARS-Cov-2 gián tiếp bằng cách xác định kháng thể trong máu. Kháng thể là các protein đặc biệt (IgM, IgG) mà cơ thể sản sinh ra để chống lại các bệnh nhiễm trùng và có thể phát hiện được trong máu.
Theo các nghiên cứu mới đây phát hiện rằng: 3 tháng sau khi mắc bệnh, nhiều bệnh nhân COVID-19 vẫn tồn tại kháng thể trong máu và nước bọt; và mức độ kháng thể trong máu và nước bọt là tương đương. Như vậy việc xét nghiệm nước bọt thay cho xét nghiệm máu hoàn toàn khả thi. Hơn nữa, lấy mẫu nước bọt dễ dàng và thoải mái hơn lấy máu.
Các nhà nghiên cứu cũng nhận định rằng kháng thể tìm thấy trong nước bọt và máu của bệnh nhân COVID-19 chính là IgG. So với các kháng thể khác, kháng thể IgG có thời gian sống lâu hơn và mức kháng thể tương đối ổn định hơn.
Xét nghiệm kháng thể rất quan trọng để hiểu được sự phát tán của COVID-19 và phát hiện những người có kháng thể và có khả năng tự bảo vệ trước virus.
Nguồn: