Có thể xét nghiệm nước bọt để tìm kháng thể chống vi-rút SARS-CoV-2 thay vì máu