Chuyên gia nghĩ gì về xét nghiệm Covid-19 bằng nước bọt?