Chiết tách nguyên liệu thực vật (bạch đàn) cho các hoạt chất mỹ phẩm

Chiết tách

Việc chiết tách để nghiên cứu và phát triển các chất thay thế tự nhiên và bền vững cho mỹ phẩm, có hiệu quả tương đương với các thành phần tổng hợp thông thường, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự đổi mới. Chiết tách là một bước quan trọng trong quá trình phát triển các thành phần tự nhiên như vậy. Ghi chú ứng dụng này mô tả quá trình chiết tách nguyên liệu thực vật (eg: bạch đàn) bằng cách sử dụng Máy chiết tách UniversalExtractor E-800 của BUCHI

Giới thiệu

Các phương pháp chiết tách truyền thống như ngâm là dễ sử dụng và chi phí thấp nhưng tiêu tốn năng lượng, thời gian và dung môi. Trong cái gọi là sàng lọc, cần phải kiểm tra một số lượng lớn chất chiết tách để xác định nguyên liệu thô quan tâm. Các phương pháp chiết tách tự động cho phép xử lý đồng thời một số nguyên liệu thô hoặc một nguyên liệu thô trong các điều kiện khác nhau, có thể làm tăng đáng kể hiệu quả sàng lọc. Trong ghi chú ứng dụng này, quá trình ngâm truyền thống được so sánh với các phương pháp tự động của UniversalExtractor E-800.

Thí nghiệm chiết tách mẫu thực vật

Thiết bị: UniversalExtractor E-800, Máy cô quay R-3, HPLC

Mẫu: Chồi bạch đàn, bạch đàn nitens (Deane and Maiden) Maiden (họ Myrtaceae). Các mẫu được sấy khô trong điều kiện tối

Ngâm: các mẫu được chiết bằng etanol trong 1 giờ 20 phút và khuấy. Dịch chiết được cô đặc bằng thiết bị Rotavapor R-3.

UniversalExtractor E-800: Khoảng 10g nguyên liệu thực vật được chiết bằng 150 mL etanol theo thông số nêu trong Bảng 1.

Bảng 1: Các thông số chiết tách bằng UniversalExtractor E-800.

Các bước Soxhlet Soxhlet warm Hot extraction Twisselmann
Chiết tách
Thời gian 0 min 0 min 80 min 80 min
Chu kỳ 6 vòng 6 vòng
Mức nhiệt 10 10 10 10
Buồng nhiệt 5 5 5
Rửa nước
Thời gian 10 min 10 min 10 min 10 min
Mức nhiệt 10 10 10 10
Đông khô AP 0 min AP 0 min AP 0 min AP 0 min

Kết quả

Hàm lượng chiết tách được xác định tính bằng % được so sánh trong Hình 1.

Hình 1: So sánh hàm lượng chiết tách tổng số thu được bằng các phương pháp chiết khác nhau. (giá trị trung bình n=3, thanh lỗi biểu thị độ lệch chuẩn)

Hàm lượng dịch chiết thu được khi sử dụng các phương pháp chiết Soxhlet, Soxhlet warm hoặc chiết nóng cao hơn trung bình 11,3 % so với phương pháp ngâm truyền thống. Trong khi phương pháp chiết tách Twisselmann cho kết quả tương đương với phương pháp ngâm truyền thống. Các dịch chiết được phân tích bằng HPLC để so sánh các đặc tính thu được bằng các phương pháp chiết khác nhau và phương pháp ngâm truyền thống. Tất cả các dịch chiết thu được bằng cách sử dụng UniversalExtractor E-800 đều có đặc tính sắc ký tương tự nhau. Chúng được đặc trưng bởi các hợp chất có độ phân cực cao và nhiều hợp chất ưa mỡ hơn.

Kết luận

UniversalExtractor E-800 của BUCHI lý tưởng cho việc chiết tách nguyên liệu thô thực vật để phát triển các hoạt chất mỹ phẩm tự nhiên. Khả năng làm việc song song với các phương pháp khác nhau cho phép xác định phương pháp và điều kiện chiết phù hợp nhất để chiết hiệu quả các chất chuyển hóa quan tâm. Bộ gia nhiệt nhanh, kết hợp với hiệu suất của bình ngưng, cho phép chiết tách nhanh hơn và độ lặp lại nhiều hơn. Cuối cùng, giao diện người dùng trực quan của UniversalExtractor E-800 hiển thị tất cả các thông số, cho phép xử lý thiết bị rất nhanh.

Nguồn: https://www.buchi.com/en/knowledge/applications/extraction-eucalyptus-cosmetic-use

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các sản phẩm thiết bị chiết tách hãng Buchi.