Bộ y tế thúc đẩy xét nghiệm Covid-19 bằng nước bọt