Thiết bị lọc nước tinh khiết loại 3

Ứng dụng lọc nước tinh khiết

Hệ thống lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết ứng dụng trong các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn đã được chứng nhận hoặc chưa, trong lĩnh vực dược phẩm, lâm sàng, học thuật, công nghiệp và nghiên cứu.

Được thiết kế để trở thành trung tâm của hệ thống phân phối nước đến các số phòng thí nghiệm trong tòa nhà.

 • Rửa dụng cụ thủy tinh
 • Nguồn cung cấp nước cho: máy rửa đồ thủy tinh, nồi hấp, bể sưởi, máy cô quay
 • Nước cho bể cá thí nghiệm và động vật thí nghiệm
 • Nguồn cấp nước cho hệ thống Loại 1

Có sẵn với đầy đủ hỗ trợ hiệu chuẩn & chất lượng để dễ dàng tuân thủ các yêu cầu của môi trường đã được xác nhận.

Sản xuất nước tinh khiết cho nhu cầu hàng ngày lên đến 13.000 L mỗi ngày.

Hệ thống được kết nối: Có thể truy cập từ xa với PC, máy tính bảng, điện thoại thông minh và kết nối BMS / LIMS trong tùy chọn.

 • Rửa dụng cụ thủy tinh
 • Nguồn cung cấp nước cho: máy rửa đồ thủy tinh, nồi hấp, bể sưởi, máy cô quay
 • Nước cho bể cá thí nghiệm và động vật thí nghiệm
 • Nguồn cấp nước cho hệ thống Loại 1

Sản xuất nước tinh khiết cho nhu cầu hàng ngày lên đến 480 L mỗi ngày

 • Rửa dụng cụ thủy tinh
 • Nguồn cung cấp nước cho: máy rửa đồ thủy tinh, nồi hấp, bể sưởi, máy cô quay
 • Nước cho bể cá thí nghiệm và động vật thí nghiệm
 • Nguồn cấp nước cho hệ thống Loại 1

Sản xuất nước tinh khiết cho nhu cầu hàng ngày lên đến 150 L mỗi ngày