SFE 1L – Máy chiết xuất chất lỏng siêu tới hạn dung tích 1L

SFE là thiết bị chiết xuất “đa dung môi” linh hoạt với khả năng kiểm soát chính xác các thông số quy trình cho mục đích phân tích. Dành riêng để đặt bàn

  • Bơm đồng dung môi
  • dải phân cách thứ 2
  • Bộ tách thứ 3 (bẫy lạnh)
  • Nước cận tới hạn
  • Cột phân số cho chất lỏng
  • Nâng cấp cGMP
  • Nâng cấp phần mềm (cấp dược phẩm: 21 CFR Phần 11)
Dung tích 1L
Lưu lượng dòng chảy
  • 100 g/phút ở 400 bar
  • 50 gr/phút ở 1000 bar
Áp lực 700 thanh / 1000 thanh
Nhiệt độ 0-150°C
Đặc tính Giảm tiêu thụ CO2 nhờ dây chuyền tái chế