Scott Volumeter – Máy đo tỷ trọng khối

Máy đo tỷ trọng khối (Scott Volumeter) được mô tả trong cả Ph. Eur. và USP. Nó được thiết kế để đo tỷ trọng của bột mịn và các sản phẩm tương tự.

Việc so sánh tỷ trọng và tỷ trọng khai thác của bột có thể đưa ra dấu hiệu về loại tương tác hiện diện giữa các hạt khác nhau tạo nên khối bột. Điều này cung cấp một chỉ số về khả năng chảy của bột.

Máy đo tỷ trọng khối (Scott Volumeter) được mô tả trong cả Ph. Eur. và USP. Nó được thiết kế để đo tỷ trọng của bột mịn và các sản phẩm tương tự.

Việc so sánh tỷ trọng và tỷ trọng khai thác của bột có thể đưa ra dấu hiệu về loại tương tác hiện diện giữa các hạt khác nhau tạo nên khối bột. Điều này cung cấp một chỉ số về khả năng chảy của bột.

Số mục lục: 6301
Tuân thủ dược điển: Ph.Eur. 2.9.34

USP <616>