HZPI077129 – Khúc xạ kế đo lường

Máy đo khúc xạ cầm tay để xác định đường trong rượu vang và dung dịch nước có bù nhiệt độ tự động ATC
Đo lường: Brix (0-32%), Babo, Oechsle

Ngành công nghiệp

  • Thực phẩm
  • Khoa học và nghiên cứu về rượu vang và sản xuất rượu vang.

Ứng dụng

  • Phân tích thực phẩm
  • Phân tích rượu