ebro TLC 700 – Nhiệt kế gấp

Nhiệt kế ebro TLC 700 để đo nhiệt độ lõi

Nhiệt kế cơ bản Gấp/ Gấp-Ngược TLC 700 cho đo nhiệt độ chính xác cao theo tiêu chuẩn HACCP. Nhiệt kế gấp tiện dụng TLC 700 phù hợp để đo nhiệt độ lõi trong khi vận chuyển, lưu trữ và nhận hàng hóa. Nhờ vào đầu dò đâm xuyên có thể gấp lại nhiệt kế kháng nước (IP 65) có thể được cất giữ an toàn. Thiết bị đặc trưng chủ yếu bởi kích thước nhỏ của nó và màn hình lớn và được giao kèm chứng nhận hiệu chuẩn.

Nhiệt kế TLC 700 cung cấp:

 • Thiết kế nhỏ gọn với đầu dò đâm xuyên có thể gấp lại.
 • Vòng màu có thể thay thế, để đánh dấu nhiệt kế TLC với bộ phận nào đó trong công ty.
 • Khoảng đo từ -30 °C đến +220 °C
 • ± 0.5 °C độ chính xác vượt trội các tiêu chuẩn yêu cầu.
 • Tuân thủ DIN EN 13485 & HACCP
 • Pin người dùng có thể thay thế
 • Bao gồm chứng nhận hiệu chuẩn
 • Vỏ kháng nước (IP 65)
 • Khoảng đo/Độ phân giải: -30 đến +220°C/ 0.1°C
 • Độ chính xác:
  ±0.5°C (-30 đến +100°C)
  ±1.0°C (khoảng còn lại)
 • Đầu dò: 70mm
 • Loại pin: pin tròn lithium 3V, Typ CR 2032
 • Kích thước (WxDxH): 118x33x15 mm
 • Khối lượng: khoảng 41g