Dòng SL – Máy đo độ bền kéo đứt

Dòng máy đo bằng thủy lực SL phổ biến của Tinius Olsen được bổ sung thêm một loạt các khung thử nén. Các khung này có cùng thiết kế chắc chắn, vật liệu chất lượng và kỹ thuật chính xác như khung căng và nén, nhưng chỉ thử nghiệm ở trạng thái nén.

Dòng Tinius Olsen SL nổi bật nhờ độ chính xác, độ tin cậy và sức mạnh. Kích thước footprint hiệu quả và mức bảo trì danh nghĩa của nó đến từ hệ thống tải thủy lực áp suất thấp kép đã được cấp bằng sáng chế, mang lại khả năng kiểm soát chuyển động chính xác khi nó ở chế độ kiểm soát tốc độ, ứng suất hoặc tốc độ biến dạng không đổi.

Tất cả các hệ thống SL đều đáp ứng tiêu chuẩn ASTM, ISO, GOST, GB và các tiêu chuẩn quốc tế khác về độ chính xác. Độ chính xác nằm trong hoặc cao hơn +/- 0,5% lực tác dụng từ 0,2% đến 100% công suất khung.

Có một số tùy chọn giao diện có sẵn để hỗ trợ năng suất kiểm tra và sở thích của người dùng: cầm tay có dây, không dây và/hoặc ảo thông qua phần mềm kiểm tra, điều khiển và báo cáo.

SL có thể được sử dụng với nhiều loại máy đo độ giãn nén trên bê tông, đá, nhựa đường, máy đo độ giãn đơn hoặc kép hoặc ba cấp trung bình trong điều kiện tải tốc độ, ứng suất hoặc tốc độ biến dạng không đổi.

Phần mềm kiểm tra vật liệu Horizon cung cấp một môi trường hiệu quả để thực hiện các thử nghiệm nén, xem dữ liệu trực tiếp trong suốt quá trình thử nghiệm, phân tích kết quả, báo cáo và chuyển kết quả cho các bên quan tâm qua mạng dưới dạng luồng dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu mạng hoặc dưới dạng cảnh báo đạt/không đạt.

Là một hệ thống tham chiếu, Horizon tích hợp với quyền truy cập và mật khẩu Windows tiêu chuẩn của người dùng trong phòng thí nghiệm, tự động triển khai các chữ ký có thể theo dõi ở chân trang báo cáo thử nghiệm và cung cấp nhật ký hoạt động về mọi thay đổi đối với phương pháp và cài đặt thử nghiệm.