Minh Khang – Đại lý phân phối độc quyền Việt Nam thiết bị giải phẫu bệnh hãng Leica Biosystems

Công ty TNHH TM DV KT Minh Khang chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền thiết bị giải phẫu bệnh hãng Leica Biosystems thị trường Việt Nam!

Leica Biosystems được thành lập vào năm 1989, là một trong những công ty hàng đầu thế giới cung cấp giải pháp toàn diện các thiết bị, hoá chất và vật tư tiêu hao trong chuyên khoa giải phẫu bệnh, từ khâu sinh thiết đến chẩn đoán.

Leica Biosystems là thành viên của tập đoàn Danaher, có trụ sở chính tại Đức và hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Sứ mệnh “Nâng cao chẩn đoán ung thư, cải thiện cuộc sống” là trọng tâm trong sự phát triển của Leica Biosystems.

Công ty Minh Khang rất vinh dự khi trở thành nhà phân phối độc quyền thị trường Việt Nam của hãng Leica Biosystems!

#MinhKhang #LeicaBiosystems