Lễ ký kết hợp tác thành lập phòng Giải phẫu bệnh hãng Leica Biosystems

Với mong muốn được đóng góp một phần trong sự phát triển của lĩnh vực Giải phẫu bệnh cũng như sứ mệnh phục vụ cộng đồng. Sáng ngày 04/10/2023, Công ty TNHH Ứng Dụng Tiến Bộ Y Học (Công ty thành viên của Công ty TNHH TM DV KT Minh Khang) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Trường Đại Học Y Dược, ĐHQGHN v/v thành lập phòng Lab Giải phẫu bệnh tại trường.
Phòng Lab demo này không chỉ hỗ trợ các khách hàng của Minh Khang tham quan, trải nghiệm, sử dụng thực tế các thiết bị phân tích/giải phẩu bệnh hiện đại nhất hiện nay của Leica Biosystems; mà còn được sử dụng vào các đề tài nghiên cứu mới, cũng như thực hiện chức năng đào tạo, giúp nâng cao năng lực phân tích/ xét nghiệm/ chẩn đoán trong lĩnh vực giải phẫu bệnh tại Việt Nam.
Xin chúc mừng cho sự hợp tác thành công này, cũng như chúc cho sự phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa của lĩnh vực giải phẫu bệnh, góp phần trong công tác tầm soát, phòng ngừa ung thư tại Việt Nam.
#UMPVNU #MinhKhang #AHI #MOU #LeicaBiosystems
____________________
Công ty Minh Khang hiện là nhà nhập khẩu trực tiếp và phân phối thiết bị Giải phẫu bệnh hãng Leica Biosystems