Thiết bị chiết mẫu SPE bằng phương pháp áp suất dương

Nhà Cung Cấp Biotage

THÔNG TIN KỸ THUẬT

- Bơm dung môi: bơm điện tử HPFC thể tích không đổi - Tốc độ dòng: 1- 200 ml/phút - Áp suất tối đa: 145 psi (10 bar) - Chế độ phân đoạn: Volume; Threshold, Threshold with volume; low slop; medium slop; custome slop - Dụng cụ thu mẫu: Ống nghiệm (13 mm, 16 mm, 18 mm và 25 mm) và bình chứa (120 ml, 240 ml và 480 ml) - Điều khiển hệ thống và Quản lý dữ liệu: Máy tính tích hợp trên máy với giao diện màn hình chạm (Touch screen 10.4”)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  • Bơm điện tử HPFC thể tích không đổi
  • Tốc độ dòng: 1- 200 ml/phút
  • Chế độ phân đoạn
  • Điều khiển hệ thống và Quản lý dữ liệu
BẢO HÀNH 20 NĂM
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ Tư Vấn 24/7
Giao Hàng & Lắp Đặt
(*) Đơn Giá Từ $2500
Đặt Hàng

Phương pháp mới - Hiện Đại - Tiện Dụng3 Bước Triển Khai Hệ Thống

Sản phẩm liên quan