So sánh xét nghiệm tại điểm chăm sóc (POCT) và xét nghiệm phân tử (PCR) khi xét nghiệm người nghi nhiễm Covid-19.