Mô-đun quang học cho Aria

Hệ thống PCR thời gian thực Aria là một hệ thống khuếch đại, phát hiện và phân tích dữ liệu PCR định lượng được tích hợp đầy đủ. Thiết kế hệ thống kết hợp bộ tuần hoàn nhiệt hiện đại, hệ thống quang học tiên tiến với nguồn kích thích LED và phần mềm phân tích dữ liệu hoàn chỉnh. Thiết bị này có thể chứa tối đa 6 mô-đun quang học và cơ chế quét quang học giúp phân tách tối ưu giữa các thuốc nhuộm và giữa các mẫu.

Thiết bị cung cấp định dạng PCR ở trong ống kín có thể được sử dụng với nhiều hóa chất huỳnh quang bao gồm thuốc nhuộm SYBR Green và EvaGreen cũng như hệ thống đầu dò huỳnh quang bao gồm đầu dò TaqMan.

– Cấu hình quang học linh hoạt
– Bộ lọc: FAM, HEX, ROX, CY3, CY5, Atto25
– Người dùng có thể lắp tối đa 6 hộp mực quang
– Thiết bị luôn lưu dữ liệu cho tất cả các giếng và cho tất cả các mô-đun quang được lắp vào
– Có thể thực hiện 5 thí nghiệm cùng lúc

Mô-đun có sẵn: Atto425, CY3, CY5, SYBR / FAM, HEX, ROX
Phương pháp phát hiện: 8 điốt quang trên mỗi mô-đun
Khả năng tương thích với thiết bị: Hệ thống PCR thời gian thực Aria
Thời gian bảo hành tiêu chuẩn: 1 năm