qPCR Brilliant II SYBR – Master mix

Master mix Brilliant II qPCR SYBR bao gồm các thành phần cần thiết để thực hiện khuếch đại PCR trong một ống và một dung dịch đệm. Kit hỗ trợ khuếch đại và phát hiện định lượng. Các hỗn hợp cho thấy hiệu suất cao nhất quán với các hệ thống phát hiện SYBR khác nhau. Khuếch đại và phát hiện thành công các mục tiêu RNA có mức nồng độ cao hoặc thấp, từ các mẫu thử nghiệm bao gồm RNA tổng số, poly (A) + và RNA tổng hợp.

  • Các kit qPCR có định dạng master mix, bao gồm cả enzym khởi động nóng
  • RNA nồng độ thấp
  • Khuếch đại và phát hiện từ các mẫu RNA tổng số, poly (A +) và RNA tổng hợp