qPCR Brilliant II Probe với ROX – Master mix

Master mix qPCR Brilliant II Probe với ROX bao gồm các thành phần cần thiết để thực hiện khuếch đại PCR trong một ống và một dung dịch đệm. Kit hỗ trợ khuếch đại và phát hiện định lượng với khả năng ghép đa kênh và hiển thị hiệu suất cao nhất quán với các hệ thống phát hiện huỳnh quang khác nhau, bao gồm đèn hiệu phân tử và đầu dò TaqMan. Khuếch đại và phát hiện thành công các mục tiêu RNA có mức nồng độ cao hoặc thấp, từ các mẫu thử nghiệm bao gồm RNA tổng số, poly (A) + và RNA tổng hợp.

  • Kit ở định dạng master mix bao gồm enzyme khởi động nóng và thuốc nhuộm tham chiếu ROX
  • RNA nồng độ thấp
  • Khuếch đại và phát hiện từ các mẫu RNA tổng số, poly (A +) và RNA tổng hợp
  • Khả năng ghép đa kênh

Phương pháp phát hiện: Đầu dò (probe)
Khởi động nóng: Có
Bao gồm thuốc nhuộm: Có
Định dạng master mix: Có