qPCR MycoSensor – Kit xét nghiệm

Kit xét nghiệm PCR và qPCR MycoSensor phát hiện nhiễm Mycoplasma trong các tế bào nuôi cấy bằng PCR định lượng thời gian thực (qPCR) hoặc PCR trong vòng chưa đầy hai giờ. Hệ thống dễ sử dụng có thể phát hiện cụ thể 8 loài Mycoplasma phổ biến nhất.

Hệ thống sử dụng phương pháp phát hiện thuốc nhuộm xanh SYBR. Kit này bao gồm một hỗn hợp mồi giúp khuếch đại 8 loài Mycoplasma phổ biến nhất lây nhiễm sang các tế bào nuôi cấy. Hỗn hợp mồi kit xét nghiệm MycoSensor qPCR có thể phát hiện nhiễm trùng Mycoplasma trong nuôi cấy tế bào trong vòng chưa đầy hai giờ.

  • Phát hiện nhiễm Mycoplasma trong nuôi cấy tế bào bằng qPCR hoặc PCR trong vòng chưa đầy hai giờ
  • Phát hiện cụ thể tám loài Mycoplasma phổ biến nhất
  • Phương pháp phát hiện thuốc nhuộm xanh SYBR
  • Dễ sử dụng

Khả năng tương thích thuốc nhuộm: SYBR Green
Loại mẫu chính: Nuôi cấy tế bào
Định dạng quy trình: qPCR
Kỹ thuật: qPCR
Thiết bị luân nhiệt: Bất kỳ