Easy A One Tube – Kit Real-time PCR

Kit RT-PCR Easy-A One-Tube từ Agilent cho phép sử dụng nhanh chóng và chính xác các enzym nhân bản có độ trung thực cao Easy-A trong nhiều ứng dụng nghiên cứu. Các enzym Easy-A kết hợp độ chính xác vượt trội của các enzym hiệu đính với hiệu suất nhân bản cao của Taq.

  • Kit RT-PCR duy nhất có sẵn với khả năng cung cấp cả nhân bản TA / UA và độ trung thực cao.
  • Kit tạo ra các sản phẩm PCR sẵn sàng cho quá trình nhân bản TA / UA thông lượng cao với hiệu suất nhân bản lớn hơn 95%.
  • Cho phép nhân bản trực tiếp các sản phẩm PCR mà không yêu cầu polymerase hiệu đính.
  • Kit cung cấp mức độ chính xác lớn hơn 6 lần so với phân tích Taq.