Kit Phát hiện DNA Lợn

Kit Phát hiện Lợn của Agilent có hai thành phần: Tách chiết DNA và Kit qPCR. Kit phát hiện lợn chứa thuốc thử và vật liệu để tách chiết DNA từ mẫu thực phẩm và các mẫu khác, bao gồm nắp gel, cũng như khuếch đại qPCR và phát hiện DNA của lợn với giới hạn thấp nhất là 300fg sau đó.

  • Phát hiện đa dạng DNA đặc trưng của lợn và đối chứng DNA lạ
  • Kit tách chiết DNA, với giao thức cốc quay
  • Xét nghiệm qPCR để phát hiện axit nucleic có nguồn gốc từ lợn
  • Không có sự can thiệp từ xét nghiệm ngoại lai
  • Khả năng tương thích thuốc nhuộm: SYBR FAM
  • Loại mẫu chính: Có nguồn gốc từ thực phẩm
  • Định dạng quy trình: qPCR
  • Kỹ thuật: qPCR
  • Thiết bị luân nhiệt: Bất kỳ