Hỗ trợ trực tuyến

Foodproof® Hazelnut Detection Kit

Kit cho phép phát hiện mục tiêu của Hazelnut trong các mẫu thực phẩm bằng phương pháp real-time PCR.

Danh mục: Hãng sản xuất:

Kết hợp với vật liệu tham chiếu Allergen RM 800, cũng có thể định lượng.
Hạt phỉ là một chất gây dị ứng thực phẩm rất mạnh. Ngay cả số lượng nhỏ cũng có thể gây ra phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Các loại hạt cũng như dầu hạt phỉ có thể được sử dụng trong bánh nướng, kẹo và kem.