Hỗ trợ trực tuyến

Foodproof® GMO Screening Kit, 4 Target

Kit phát hiện và phân biệt 35S promoter (cauliflower mosaic virus), terminator NOS (Agrobacterium tumefaciens), gen bar (Streptomyces hygroscopicus) và promoter FMV (figwort mosaic virus).

 

Danh mục: Hãng sản xuất:

Bộ kit có thể được sử dụng để phát hiện thực vật biến đổi gen trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, với vai trò là đối chứng, bộ kit này còn cho phép phát hiện DNA thực vật trong mẫu.