Hỗ trợ trực tuyến

Foodproof® GMO RR 2 Yield Soya Quantification Kit

Kit cho phép xác định tỷ lệ phần trăm đậu nành Roundup Ready 2 Yield (MON89788) so với tổng hàm lượng đậu nành trong một mẫu.

Danh mục: Hãng sản xuất:

Roundup Ready 2 Yield là sản phẩm kế thừa của Roundup Ready Soya (GTS 40-3-2). GMO này đã được chấp thuận sử dụng ở EU vào năm 2008.