Hỗ trợ trực tuyến

Foodproof® GMO Bt176 Maize Quantification Kit

Kit cho phép xác định tỷ lệ phần trăm của ngô Bt176 so với tổng hàm lượng ngô trong một mẫu.

Danh mục: Hãng sản xuất:

Bt176 (SYN-EV176-9) được hãng Syngenta (Pháp) ra mắt năm 1996 và được trồng ở Châu Âu, đặc biệt là Tây Ban Nha. Giấy phép châu Âu của họ hết hạn vào năm 2007.