Hỗ trợ trực tuyến

Foodproof® GMO 35S Maize Quantification Kit

Bộ Kit cho phép xác định tỷ lệ ngô biến đổi gen so với tổng hàm lượng ngô trong mẫu.

 

Danh mục: Hãng sản xuất:

Vì mục đích này, promoter 35S của cauliflower mosaic virus (CaMV) được sử dụng vì nó xuất hiện trong tất cả các mẫu ngô chính, ví dụ như ở Bt11, Bt176, MON810 và MON863.