Hỗ trợ trực tuyến

Foodproof® Enterobacteriaceae plus Cronobacter Detection Kit

Kit cho phép phát hiện đồng thời Cronobacter (E. sakazakii) và Enterobacteriaceae bằng phương pháp real-time PCR.

 

Danh mục: Hãng sản xuất:

Kể từ năm 2005, các luật yêu cầu điều tra sữa bột dành cho trẻ sơ sinh đối với chi Cronobacter gây bệnh cũng khuyến nghị sàng lọc họ Enterobacteriaceae như một chỉ thị vệ sinh.
Kit kết hợp hai thông số, khiến nó trở thành bộ chỉ trên thị trường tuân thủ các quy định trong một thử nghiệm duy nhất.