DSA25S – Máy đo góc thấm ướt

Phân tích độ ẩm bán tự động với độ chính xác định lượng cao

Danh mục: Hãng sản xuất:
 • Xác định góc thấm ướt tĩnh và động
 • Xác định năng lượng tự do bề mặt
 • Giúp nghiên cứu các đặc tính bề mặt, xử lý bề mặt vật liệu

TÙY CHỌN THÊM:

 • Mô đun phần mềm: Phân tích độ bám dính
 • Bộ tiêm mẫu lỏng điều chỉnh liều lượng, khả năng chứa 1ml, độ phân giải 0.1 μL, chỉ dành cho H2O và CH2I2

 

 • Khoảng nhiệt độ đo được: -50 đến 400 °C
 • Độ phân giải: 0.1 °C
 • Độ chính xác: 0.1 °C
 • Độ đúng: 1/3 DIN B (±0.1 °C ở 0 °C tới ±0.8 °C ở 400 °C)
 • Kích thước mẫu tối đa: 320 mm × ∞ × 165 mm (W × D × H)

Bộ điều nhiệt:

 • Khoảng nhiệt độ kiểm soát: : -30 đến 400 °C
  Độ phân giải: 0.1 K

Camera:

 • Camera CF04, USB 3.0
 • Độ phân giải: 1920 × 1200 px
 • Tốc độ: 2300 fps

Bộ quang học:

 • đèn LED đơn sắc công suất cao
 • Zoom: 6.5×

Phần mềm: được thiết lập sẵn các mô đun (option)

 • Góc thấm ướt (bao gồm)
 • Năng lượng tự do bề mặt (bao gồm)
 • Bề mặt và sức căng bề mặt của chất lỏng (bao gồm)
 • Phân tích độ bám dính (tuỳ chọn)
 • API điều khiển từ xa (tuỳ chọn)

Bộ điều chỉnh bằng phần mềm, 0.1 μL

Bộ điều khiển bàn soi: trục xyz

Vật tư tiêu hao sử dụng:

 • Kim dùng một lần, thép không gỉ
 • Kim hình chữ J, thép không gỉ
 • Ống tiêm
 • Cuvet (tùy chọn)