Multiplex Brilliant Probe – Master mix

Master mix qPCR đa kênh Brilliant Probe cho phép các nhà nghiên cứu khuếch đại bốn mục tiêu trong một phản ứng PCR thời gian thực duy nhất. Brilliant Multiplex qPCR Master Mix cung cấp đủ các thành phần phản ứng để định lượng chính xác các mục tiêu có mức độ phong phú thấp và cao trong một ống. Độ nhạy tương đương với singleplex.

  • Cho phép các nhà nghiên cứu khuếch đại lên đến bốn mục tiêu trong một phản ứng PCR thời gian thực duy nhất
  • Cung cấp đủ các thành phần phản ứng để định lượng chính xác các mục tiêu có nồng độ thấp hoặc cao trong cùng một ống
  • Độ nhạy tương đương với đơn kênh
  • Tiết kiệm hơn cho mỗi mẫu so với đơn kênh

Phương pháp phát hiện: Bộ tuần hoàn nhiệt quang phổ
Khả năng tương thích thuốc nhuộm: Đầu dò được gắn thẻ phát huỳnh quang
Khởi động nóng: Có
Bao gồm thuốc nhuộm: Không
Định dạng master mix: Có
Thuốc nhuộm tham chiếu pha trộn: Không
Tốc độ phản ứng – Định tính: Nhanh