SEROTONIN TRONG PLASMA

Jasem kit cho phép định lượng serotonin trong huyết tương mà không cần sử dụng SPE trong suốt 5 phút.

Danh mục: Từ khóa: , Brand:

Serotonin (5-hydroxytryptamine) là một chất dẫn truyền thần kinh monoamine được tổng hợp từ axit amin tryptophan. Hầu hết tổng lượng serotonin trong cơ thể được tìm thấy trong đường tiêu hóa (GI), nơi nó điều chỉnh các chức năng của ruột bằng cách kiểm soát sự co cơ trơn. Nó cũng hoạt động như một chất trung gian co mạch tim mạch và trong não như một chất dẫn truyền thần kinh. U tân sinh nội tiết (NENs), bắt nguồn từ các tế bào enterochromaffin của đường tiêu hóa, có thể tạo ra một lượng lớn serotonin.

 

  • Phân tích serotonin mà không cần dẫn xuất hóa
  • Không cần SPE! Chuẩn bị mẫu nhanh chóng và dễ dàng – chỉ cần đông tụ protein!
  • Thời gian phân tích 5 phút kể từ thời điểm tiêm mẫu