CATECHOLAMINES, METANEPHRINES TỰ DO VÀ SEROTONIN

Jasem phân tích ứng dụng này một cách đáng tin cậy trên LC-MS / MS với metanephrine, catecholamine và serotonin kit tự do trong nước tiểu.

Các chất chuyển hóa chính của catecholamine do tuyến thượng thận tiết ra trong trường hợp căng thẳng là metanephrine, epinephrine, normetanephrine và norepinephrine. Các dấu ấn sinh học này được đánh giá để xác định nồng độ chúng trong nước tiểu ở những người nghi ngờ mắc bệnh u pheochromocytoma. Căn bệnh này là một khối u rất hiếm gặp và gây ra tăng huyết áp ở những trường hợp không theo dõi. Điều rất quan trọng là phải chẩn đoán chính xác trước khi can thiệp phẫu thuật và bằng cách xem xét các dẫn xuất của catecholamine, có thể chẩn đoán bệnh u pheochromocytoma.

 

  • Phân tích đồng thời catecholamines, metanephrines tự do và serotonin mà không cần dẫn xuất hóa.
  • Chuẩn bị mẫu nhanh chóng và dễ dàng; chỉ cần pha loãng!
  • Chạy mẫu trong 7 phút.