THIẾT BỊ TINH CHẾ ISOLERA SPECKTRA – HÃNG BIOTAGE

THIẾT BỊ TINH CHẾ ISOLERA SPECKTRA – HÃNG BIOTAGE

Bơm dung môi: bơm điện tử HPFC thể tích không đổi – Tốc độ dòng: 1- 200 ml/phút – Áp suất tối đa: 145 psi (10 bar) – Chế độ phân đoạn: Volume; Threshold, Threshold with volume; low slop; medium slop; custome slop – Dụng cụ thu mẫu: Ống nghiệm (13 mm, 16 mm, 18 mm và 25 mm) và bình chứa (120 ml, 240 ml và 480 ml) – Điều khiển hệ thống và Quản lý dữ liệu: Máy tính tích hợp trên máy với giao diện màn hình chạm (Touch screen 10.4”)

Mô tả

– Bơm dung môi: bơm điện tử HPFC thể tích không đổi – Tốc độ dòng: 1- 200 ml/phút – Áp suất tối đa: 145 psi (10 bar) – Chế độ phân đoạn: Volume; Threshold, Threshold with volume; low slop; medium slop; custome slop – Dụng cụ thu mẫu: Ống nghiệm (13 mm, 16 mm, 18 mm và 25 mm) và bình chứa (120 ml, 240 ml và 480 ml) – Điều khiển hệ thống và Quản lý dữ liệu: Máy tính tích hợp trên máy với giao diện màn hình chạm (Touch screen 10.4”)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Thông tin bổ sung

Nhà cung cấp

Biotage

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  • Bơm điện tử HPFC thể tích không đổi
  • Tốc độ dòng: 1- 200 ml/phút
  • Chế độ phân đoạn
  • Điều khiển hệ thống và Quản lý dữ liệu

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

  • Bơm điện tử HPFC thể tích không đổi
  • Tốc độ dòng: 1- 200 ml/phút
  • Chế độ phân đoạn
  • Điều khiển hệ thống và Quản lý dữ liệu

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “THIẾT BỊ TINH CHẾ ISOLERA SPECKTRA – HÃNG BIOTAGE”