Hiển thị tất cả 9 kết quả

Cải thiện chất lượng, giảm lỗi và tiết kiệm thời gian với các vật tư tiêu hao chuyên dụng. Từ lam kính và nắp đậy cho đến sáp và thuốc thử số lượng lớn, giúp ổn định chất lượng hoạt động phòng thí nghiệm

Vật tư tiêu hao

Cassettes

Vật tư tiêu hao

Dao cắt bệnh phẩm

Vật tư tiêu hao

Paraffins

Vật tư tiêu hao

Thuốc thử và dung dịch

Vật tư tiêu hao

Tiêu bản và lam kính

Vật tư tiêu hao

Vật tư phụ trợ