Hiển thị tất cả 5 kết quả

Máy đếm tế bào dòng chảy

Máy đếm tế bào dòng chảy AQUIOS CL

Máy đếm tế bào dòng chảy

Máy đếm tế bào dòng chảy Navios EX

Máy đếm tế bào dòng chảy

Máy phân tích sinh học Vi-CELL MetaFLEX